fbpx

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.voeda.nl. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten) via de eShop van Voeda houdt in dat je deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1. Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.

 

1.2 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.voeda.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling automatisch via e-mail geleverd.

 

1.3 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Voeda. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op Voeda.nl beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

 

1.4 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Voeda.

2. Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Voeda. je verplicht je ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

 

2.2 Voeda garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

3. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 Voeda is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

 

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste (e-mail)adres aan Voeda. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor het juist instellen van jouw PC of mobiele telefoon en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan jou verstuurde berichten en digitale producten ontvangen kunnen worden.

4. Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Op de digitale producten van Voeda berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

 

4.2 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5. Bestelling annuleren

5.1 Op digitale producten van Voeda geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

6. Diversen

6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Voeda vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

 

6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.